Çözümlerimiz

REVEGO Depozito iade otomatları, içecek ve ambalaj atıklarını doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırmak amacıyla üstün teknoloji ile üretilmektedir.
REVEGO Doğrulama Ayrıştırma Tesisi, geri dönüştürülebilir malzemelerin kalitesini ve miktarını artırarak geri dönüşüm sürecinin verimliliğini artırır.
REVEGO Doğrulama Ayrıştırma Tesisi, geri dönüştürülebilir malzemelerin kalitesini ve miktarını artırarak geri dönüşüm sürecinin verimliliğini artırır.
i100 kolaj
i100gdt webp

Depozito İade Sistemi Nedir?

Depozito iade sistemi, tüketicilerin bir ürünü satın aldıktan sonra, boş ambalajı bir toplama noktasına iade ederek ödedikleri ek bir ücreti geri kazanabildikleri bir sistemdir. Bu sistem, tüketicilerin ambalaj atıklarını geri dönüştürmelerini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Depozito iade sistemleri, genellikle şişe ve kutu gibi tek kullanımlık ambalajları kapsar. Bu ambalajlar, tüketiciler tarafından iade edildikten sonra, geri dönüştürülmek üzere bir toplama tesisine gönderilir.

Depozito İade Sistemi Avantajları Nelerdir?

Depozito iade sistemi, çevre ve ekonomi için bir dizi avantaj sunar: Atık azaltımı: Depozito iade sistemleri, ambalaj atıklarının azaltılmasına yardımcı olur. Bu, çevre kirliliğini azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya yardımcı olur. Geri dönüşüm oranlarının artması: Depozito iade sistemleri, geri dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olur. Bu, malzemelerin yeniden kullanılmasını ve yeni ürünler üretilmesini sağlar. Tüketici memnuniyetinin artması: Depozito iade sistemleri, tüketicilerin çevreye olan katkılarını artırmalarına yardımcı olur. Bu, tüketici memnuniyetini artırmaya yardımcı olabilir.

Depozito İade Sistemleri ve İklim Değişikliği

Depozito iade sistemleri, iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol oynayabilir. Ambalaj atıkları, iklim değişikliğine katkıda bulunan önemli bir faktördür. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. Ambalaj atıkları, sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağıdır. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi, ambalajların yeni ürünler için hammadde olarak kullanılmasını sağlar. Bu, yeni ambalajların üretilmesi için gereken enerji ve malzeme miktarını azaltmaya yardımcı olur. Depozito iade sistemleri, ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesini teşvik ederek sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, İsveç’te yapılan bir araştırma, depozito iade sistemlerinin ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesini %90’a kadar artırdığını göstermiştir.

Depozito İade Sistemleri ve Sürdürülebilirlik

Depozito iade sistemleri, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olabilir. Ambalaj atıklarının azaltılması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına ve çevresel kirliliğin azaltılmasına yardımcı olur. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDG’ler) 12’si, sürdürülebilir tüketim ve üretime odaklanmaktadır. Depozito iade sistemleri, bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayabilir.

Depozito İade Otomatları ve Makineleri

Depozito iade sistemleri, genellikle depozito iade otomatları ve makineleri kullanılarak uygulanır. Bu otomatlar ve makineler, tüketicilerin boş ambalajları kolayca ve hızlı bir şekilde iade etmelerini sağlar. Depozito iade makineleri, genellikle şişe ve kutu gibi tek kullanımlık ambalajları kabul eder. Bazı otomatlar ve makineler, farklı malzemelerden yapılmış ambalajları da kabul edebilir.

Geri Dönüşüm Sistemleri ve Geri Kazanım Sistemleri

Depozito iade sistemleri, geri dönüşüm sistemlerinin bir parçasıdır. Geri dönüşüm, atıkların tekrar kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir ürünlere dönüştürülmesi sürecidir. Geri kazanım, atık miktarını azaltmaya, doğal kaynakları korumaya ve çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Depozito iade sistemleri, geri dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olur. Bu, geri kazanım sistemlerine de fayda sağlar.
Sonuç olarak, depozito iade sistemleri, çevre ve ekonomi için önemli bir araçtır. Atık azaltımı, geri dönüşüm oranlarının artması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunma gibi bir dizi fayda sunar. Bu sistemlerin yaygınlaşması, çevre ve ekonominin korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastik denizlere karışıyor! Denizlerdeki plastik atık miktarının şu anda 200 milyon ton olduğu düşünülmektedir. Ocean Conservancy örgütünün tahminlerine göre 10 yıl içinde denizlerdeki plastik atık miktarı 300 milyon tona ulaşacak ve 2050 yılı itibarıyla denizlerde balıktan çok plastik olacak.

Türkiye’de ambalaj hammadde ihtiyacının %90’ı ithal edilmektedir. Döngüsel ekonomi kapsamında ambalaj atıklarının bir kaynak olarak ülkemizde kazanımının sağlanması çok önemlidir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri olan Depozito Yönetim Sistemi ile 10 yıl içinde ambalaj atıklarının %80’inin geri kazanılması hedeflenmektedir.

Geri Dönüşüm sistemi çözümlerimiz Depozito Bilgi Yönetim Sistemi Yönetmeliği’ne uyum gösteren ve gerektiği durumlarda uzaktan kontrolü, yönetimi ve raporlanması sağlanan alt yapıya sahiptir. Depozito Yönetim Sistemi kapsamında ambalaj atıklarının toplanması ile toplum olarak geri dönüşümü alışkanlık haline getirecek, doğaya, canlılara ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabileceğiz.

Aradığınız geri dönüşüm çözümünü bulamadınız mı?

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.