UCGE environmental policy visual
revego environmental policy-mobile

Our Environmental Policy

As ÜÇGE; Within the scope of our aim of creating Value for the Future, we consider it our duty to maintain the sustainable environmental principles, which we place at the center of our activities, throughout our entire value chain and to constantly improve our performance.
We always prioritize the protection of the environment by adopting strategies and policies that will minimize the environmental footprint of all our local and global activities that we carry out with the principles of Strength, Trust, Glory (ÜÇGE).

•Çevre boyutları ile ilgili Ulusal ve Uluslararası tüm yasal yükümlülükleri ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak
• Tesis, ürün ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak
• Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak 
• Faaliyetlerimizin çevresel etkileri ve çevresel sorumluluklarımız hakkında tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, eğitim ve etkinlik faaliyetleri ile bilinçlendirmek, farkındalık sağlamak ve katılımlarını artırmak
• ÜÇGE ürünlerinin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerimizin çevresel etkilerini değerlendirmek 
• Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az etki eden uygun teknolojileri kullanarak, doğal kaynakların korumak. 
• Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkları kaynağında önleme ya da en aza indirerek, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini öncelikli olarak değerlendirmek
• Faaliyetlerimizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çalışanlarımıza ve çevreye olabilecek etkileri en az düzeye indirecek tedbirleri almak